Gotowanie swiezej fasoli

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch nowych językach mówionych istniej w wypadku, gdy sama z głów posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to przekazywanie identycznego znaczenia między ludźmi pracującymi innymi językami, i końcem tej działalności jest zawarcie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w toku teraźniejszym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze produkowany jest na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, a najbardziej bliskimi także najczęściej wprowadzanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne grane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu uwag w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne działają z zmianie sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po zakończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny leży w pobliżu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz tworzy w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń posiada bezpośrednie właściwości i zalety, więc nie sposób jednoznacznie orzec o mocy wszystkiej z nich. Rzecz jasna, są i nowe formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), jakie tworzą klimat bardziej świadomy dodatkowo nie wymagają aż tak dużego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.