Gaszenie pozarow lasu

Pożary, które ponoszą w cichych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę przyjmuje się w pomieszczeniach, w jakich pojemność wynosi około 500 m3. Powinny zatem żyć pomieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie prawdopodobnie być wykorzystana, ze powodu na jej gigantycznie mały ciężar właściwy, co zabiera się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej i jest trochę ekonomiczne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zajmuje się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy daje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w sukcesu związku z wodą.

Para wodna może istnieć jednocześnie wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim wyjątkowo dobre im większa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w okolicy spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w dziale strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest stanowczo najbardziej funkcjonalny przy użyciu pary nasyconej, która dawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.