Gaszenie pozarow grupy d

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy a od różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego zawartość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie pamięta jeszcze czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w powierzchni spalania także na zmniejszeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, uzyskuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w przestrzeni spalania. Warto też dodać, że najlepsze efekty gaśnicze robi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w miejscach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej wykorzystuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest wskazana w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna jest jeszcze do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub te zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie obecnym bardziej dobre, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również oddaje się pomocna, jednak zdecydowanie w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie potrafi istnieć zwracana na łatwych przestrzeniach. Jednak nie tylko. Pary wodnej nie należy brać w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie stosuje się więcej w mieszkaniach, w jakich zapewne ona doprowadzić poparzenia znajdujących się w nich wszystkich. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną łączy się też z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.