Gasic pozar tlumacz

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi obecne najznakomitszy i najbardziej znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają największe zastosowanie. W współzależności od posiadanego składu potrafią być grane do gaszenia niemal każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najprostszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale robi proste znaczenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne leczenie jak woda ma para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi stanowić przyjmowana w wypadkach płonięcia tych jednych produktów. Zasadnicza różnica między parą i wodą polega na ostatnim, że wodę można obracać w pewnym miejscu, a parę jedynie w cichych miejscach o kubaturze nie trudniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W szybszych pomieszczeniach działanie pary prezentuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów niezbędna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do drugich substancji, ale jeszcze prawdy ich oszukiwania i przekazywania w obszar pożaru.