Filtrowanie powietrza

W wielu gałęziach przemysłu mamy do działania z koniecznością odpylania pyłów, które wchodzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią zatem zwykłe procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły grające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał zrobiony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych bierzemy w możliwości dania oraz całe instalacje zrobione razem z ważną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią być one wykorzystywane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Kupi to na montowanie ich w każdym miejscu, jaka jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak zarówno w powierzchniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta używa systemy automatycznie działające na wstęp ciśnienia wybuchowego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, oferuje go do centrali, która z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to jedynie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do użytkowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie występuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do wartości niebędącej zagrożenia. Używamy innego typie wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania albo nie, zrobione ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z uwagi na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest pasowanie strefy trudnej w dziedzinie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, wszystkie jej grupie i elementy są łączone w taki sposób, aby one też nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.