Filtr magnetyczny dn 50

Filtr magnetyczny jest dany często do ochrony domowych oraz nowych niewielkich przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania oraz przyjaznej wody użytkowej, a także do całkowitych urządzeń danych w takich instalacjach przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Przez coraz powszechniejsze stosowanie wysokiej jakości urządzeń oraz armatury kontrolno - pomiarowej w instalacjach, istnieje konieczność filtracji wody, ponieważ ich dobra i niezawodna praca warunkowana jest mocnym stopniem czystości przepływającej wody.

Filtry magnetyczne należy stawiać na rurociągach tak, aby kierunek przepływu wody był jednakowy ze strzałką odlaną na kadłubie, a pokrywa znajdywała się na działki filtra. Filtry potrafią być kreowane na rurociągach gładkich i pionowych. Filtry magnetyczne wyrażają się z kadłuba, wkładu siatkowego, pokrywy, wkładu magnetycznego, uszczelek i elementów złącznych. Konstrukcja filtrów zapewnia duży efekt filtracji wody dzięki możliwości dwuetapowego oczyszczania: mechanicznego i magnetycznego. Filtry magnetyczne możemy wykorzystać w własnych instalacjach centralnego ogrzewania, podgrzewaczach przepływowych, pralkach automatycznych, zmywarkach do naczyń, instalacjach wodociągowych, które dają wszelkie urządzenia podgrzewające lub chłodzące wodę. Efekty działania filtrów magnetycznych to między innymi zapobieganie uszkodzeniom budowy i włożonych w niej urządzeń, zwiększenie wydajności zainstalowanych magnetyzerów, obniżenie kosztów eksploatacji, zmniejszenie oporów przepływu wody lub cieczy w instalacji. Filtry magnetyczne posiadają dużo zalet, kiedy na przykład brak kosztów użytkowania, są one też praktycznie bezobsługowe. W Anglii wydobywa się ponad 20 milinów budynków jednorodzinnych, w których większość ma założony system ogrzewania ogrzewania, a świat tenże istnieje w czołówce rozwoju nowoczesnych, ekologicznych technologii, które pomagają działanie systemów grzewczych. Na odległości kilku poprzedni lat w Anglii zostało sprzedanych ponad milion filtrów magnetycznych.