Ewidencjonowanie sprzedazy na rzecz osob fizycznych

Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych to obowiązek większości przedsiębiorców oferujących usługi na myśl osób fizycznych nieprowadzących działalności finansowej oraz rolników ryczałtowych. Po zainstalowaniu kasy fiskalnej podatnik może złożyć wniosek o zwrot wydatków wziętych na zakup dania do wielkości 700zł.

 

O zwrot kosztów na zakup kasy może starać się każdy przedsiębiorca, który zainstalował kasę w zmuszającym go tytule i dobrze powiadomił o tym prawdziwy urząd skarbowy. Terminy dla niektórych branż są różne. Dla handlu, z pewnymi elementami moment instalowania kasy fiskalnej związany stanowi on od obrotów i zawiera obecnie 20 tys. zł za dany rok kalendarzowy.

Kwota 20 tys. zł dotyczy tylko zakupów na praca osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. By nie przekroczyć tej kwoty i zainstalować kasę finansową w stosownym momencie o dokładnie wcześniej ją kupować i powiadomić urząd skarbowy o chwili oraz ustawieniu jej instalacji. Następnie po fiskalizacji, nie później niż 7-go dnia, trzeba złożyć drugi dokument mówiący o wprowadzeniu urządzenia. Urząd skarbowy nada numer ewidencyjny, który podatnik będzie wymagał w porządek były nanieść na kwotę.

Od czasu instalacji, podatnik ma cel cały obrót ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej, zarówno gotówkowy, jak i bezgotówkowy. Kwota należna musi być wpisana na kasę, a paragon fiskalny wydany klientowi. Jednak daje się, że podatnik popełni błąd, wprowadzając nieprawidłową kwotę. Wprowadzony i wydrukowany zły bilet na kasie fiskalnej należy określić na odwrocie i zostać w dokumentach księgowych. Jedynie na takiej podstawie będzie silna wykonać korektę sprzedaży. Natomiast prawidłowy paragon dla mężczyzny należy wydrukować ponownie. Przedsiębiorca zatrudniający pracowników powinien ich nauczyć o odpowiednim postępowaniu. Zdarzają się niestety przypadki, że przerażony pracownik, który popełnił błąd wyrzuca wadliwy paragon i tylko przy raporcie miesięcznym widać zawyżone obroty. Warto w takim wypadku zainwestować w urządzenia fiskalne kraków posiadające kopie elektroniczne wystawianych paragonów na karcie pamięci.