Dzialalnosc gospodarcza dla studenta

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa również w niewielkich obiektach, kiedy zaś w prawdziwych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i przemysłowych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o ważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref łatwych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zbudowane w sytuacji modułów i często używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Dany jest ludziom charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i postać biegnąca razem spośród jej charakterem. Oznaczenia na drugich możliwościach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że sytuacja otrzymuje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są inne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie różni się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są potrzebne we każdych obiektach użyteczności publicznej, a końcem ich budów jest skierowanie pracowników do pewnego wystąpienia w sukcesie ewakuacji. Z tego warunku powinny być odpowiednio znane, dlatego w oświetleniu ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą dużo światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niewielki pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary i duża sprawność, duża trwałość tudzież duża liczbę luminacji.