Dyrektywa unijna podzielniki ciepla

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które muszą istnieć wypełnione przez każde produkty, jakie są dane do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, umieszczanych w konkretnych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może przychodzić do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w bycie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest zjednoczone z zastosowaniem dowolnego efektu w regionach, w jakich może stać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie współprac z normami atex i za dostosowanie danego towaru do tych zasad. Atest atex jest chciany w sukcesie produktów, które dostają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest ostatnie dziedzinę, gdzie kręci się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do jakości takich substancji określa się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą wtedy stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w sukcesu, jak duża porcja energii pochodząca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru wchodzi do wybuchu, który jest poważne zagrożenie dla mieszkania a zdrowia ludzkiego.