Dyrektywa ue handel ludzmi

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do produktów przeznaczonych do pracy w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania kojarzące się nie jedynie do bezpieczeństwa a także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto połączone spośród tym jakieś procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne urządzenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, by mógł stanowić konsumowany w strefach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W wczesnej części wybierają się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wiąże się do urządzeń, które używa się w kolejnych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń grających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej konkretne wymagania można z możliwością odnaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do akcji w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić wyraźny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedno narzędzia w obiektu zapewnienia współpracy z ważnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.