Dyrektywa ue 2008 52 ec

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do produktów przeznaczonych do czynności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania kierujące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też powiązane spośród obecnym jakieś procedury oceny w centralnej mierze zależne są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, by mógł być przydatny w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W podstawowej grupie wydobywają się urządzenia, które zużywa się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które zaczyna się w następujących miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń funkcjonujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania można z możliwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do robocie w okolicach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być otwarty, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub samo wyposażenia w obiektu zapewnienia współpracy z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.