Dyrektywa atex normy zharmonizowane

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest pozostawione do tworzenia wyjść awaryjnych oraz możliwości ewakuacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Przecież w hotelach, pensjonatach, a ponadto w kwaterach prywatnych obowiązkowo powinno stanowić zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i wyjść ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera za więcej energii i wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z szerokiego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym prezentuje się stworzenie własnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na szczęście, na rodzimym rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które zaprezentowały się naprawdę dobrą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wysoko elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, są piękną technika i złe napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia mieszkań o ważnym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref prostych i oświetlenia rezerwowe obejmuje także oświetlenie ewakuacyjne miejsc pozycji w dziedzinie szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo wypadku wśród pracowników lub innych ról w sukcesie awarii oświetlenia. Przykładami takich podbramkowych formy będą wykopy i czynności z treściami toksycznymi lub wybuchowymi. Też w sukcesu wykonywania obowiązków przy szybko rozwijających maszynach, trzeba zrobić ewentualność włączenia oświetlenia awaryjnego w postaci awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są wyposażone w stosunki mikroprocesorowe i połączone magistralą komunikacyjną z jednostką centralną systemu. Wielką zaletą nowoczesnego systemu oświetlenia awaryjnego LED jest fakt, iż stanowi to zwłaszcza system rozproszony, co świadczy, iż oprawy ewakuacyjne i kolejne urządzenia tworzące w porządek systemu, posiadają osobne źródła napięcia w sytuacji akumulatorów. Cały system oświetlenia awaryjnego LED opiera się z części centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, i komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami podejmuje się po dwuprzewodowej magistrali.