Dotacje na rozwoj firmy lodzkie 2015

Frezowanie cnc definiowane jest jak proces obróbki, w momencie której z obrabianego przedmiotu przenosi się określoną część materiału. W okresie frezowania wybierane są jak najniższe wiórki materiałów. Stosuje się bardzo szybko przemieszczające się maszyny, które idą z przeznaczonym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Poleca się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W toku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła spotykają się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy tworzą się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez że być coś pochylony. Możliwe jest wyjątkowo obrabianie (skrawanie) materiału na bokach gdy tylko frez posiada uzębienie ważne. W współzależności od rodzaju produktu, który uznaje być poddany obróbce obraca się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy znajdują się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest pomocne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.