Dobra znajomosc jezyka po angielsku

Jednym z najbardziej trudnych rodzajów tłumaczeń są te, które oprócz biegłej znajomości docelowego języka obcego wymagają i fachowej umiejętności w obszarze jakiejś dziedziny. Niewątpliwie samym z najtrudniejszych w praktyce rodzajem translacji są tłumaczenia specjalistyczne, do jakich wykonywania niezbędną przyczyną jest znajomość dziedziny, do jakiej kojarzy się treść tłumaczonego tekstu.

Tłumaczenia medyczne należą do druków specjalistycznych realizowanych w obrębie nie tylko medycyny, lecz również chociażby biotechnologii, chemii, biologii oraz farmaceutyki. Medycznemu tłumaczeniu mogą podlegać pracy z działu medycyny, artykuły przeznaczone do lektur w czasopismach medycznych, podręczniki poświęcane na przygotowaniach lekarskich, materiały grane w szkoleniach w przedsiębiorstwach medycznych oraz wiele innych typów tekstów.
Przedstawione powyżej przykłady dotyczą przekładów pisemnych, natomiast w terenie tłumaczeń medycznych możemy występować i o translacjach ustnych potrzebnych podczas chociażby konferencji medycznych z udziałem osób z drugich państw. Podczas konferencji tłumaczenie przeprowadza się zazwyczaj w stylu symultanicznym, czyli wraz z przemową osoby której wypowiedź jest określana.
W praktyce tłumacza medycznego środkiem do dobrze wykonywanych przekładów jest ścisłość i wykorzystywanie skomplikowaną terminologią dostosowaną do tematyki tekstu źródłowego. Translacją tekstów medycznych najczęściej zamawia się praktykujący lekarz, który tłumaczenie używa jak działalność dodatkową. Szczególnie w parze z wykształceniem lekarskim jego opinie są poszerzone o dzieła filologiczne.
Zestawienie wiedzy medycznej i wiedzy języka innego jest sposobem przy książce z nadrukiem specjalistycznym z działu medycyny.
Tekstu docelowego wciąż nie ma jedna osoba, a po przetłumaczeniu przez lekarza jego idea jest doświadczana przez co najmniej jednego innego specjalistę. Przygotowanie tekstów specjalistycznych wymaga dużej precyzji, rzetelności i umiejętności, dlatego stanowi wtedy czynność wieloetapowa angażująca często kilku fachowców.