Diagnostyka endoskopowa

Diagnostyka kolposkopowa robi w oparciu o interpretację architektury powierzchni nabłonkowej, jak i obrazu naczyniowego. Praktycznie niedostrzegalne szczegóły obszaru nabłonkowego szyjki macicy, które często decydują o określonym rozpoznaniu, są rozmiarów zawieranych w ułamkowych częściach milimetra, a format naczyń dostępnych w klasie nabłonkowej jest rodzaju mikronowej wielkości.

W klubie z obecnym nawet najdoskonalsza kamera, przesyłająca film w maksymalnie wyostrzonej formie, nie jest nadzieje dostrzec takich elementów. Co bardzo, różnorodna kolorystyka odcieni czerwonej oraz białej barwy spotykana w obrazie naturalnym tego dziwnego środowiska decyduje o dobrym rozpoznaniu. Nie stanowi toż tanie przy wykorzystaniu nawet najlepszego przekazu video. Ogromna pokrętność obrazu kolposkopowego oraz specyficzne otoczenie, w którym zmuszeni jesteśmy uważać obraz, nie pozwala na zastosowanie urządzeń, które znakomicie zbierają się w własnych gałęziach medycyny. Ze powodu na niedostępność operowanie urządzeniami jest jednocześnie bardzo skomplikowane. W stosunku z tym nawet bardzo praktyczny w obsłudze kolposkopu lekarz, w znacznych wypadkach nie jest szanse postawić miarodajnego rozpoznania i wymaga korzystać na przeżyciu oraz osobistych przypuszczeniach. Kolposkopy optyczne, zaopatrzone dodatkowo w tunel wizyjny są najciekawszym rozwiązaniem dla kolposkopisty, ze względu na system optyczny jesteśmy nadzieję prowadzenia obserwacji, która gwarantuje dokładną interpretację diagnostyczną obserwowanego obszaru, i na ekranie emitowany obraz oglądać może i pacjentka, bądź kształtujący się lekarz lub praktykant. W nowoczesnych czasach sprawny, ale używany już kolposkop spełniający wymagane normy jakości także dla prywatnego gabinetu, jak i dla publicznego szpitala można pozyskać za chwila tysięcy złotych, a doposażenie go w tunel wizyjny można przeprowadzić w jakimkolwiek etapie za kwotę oscylującą około pięciu tysięcy złotych. Jeżeli wystąpi konieczność, możliwe jest zbyt niskie pieniądze, odnowienie starych, wyeksploatowanych kolposkopów a po takim sposobu funkcjonują one jako nowe. Kolposkop z wielkiego zdarzenia, można nabyć za połowę ceny, którą musielibyśmy podzielić na zakup dużo mało praktycznego i niedokładnego video kolposkopu.