Certyfikowane cisnieniomierze

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, przydatne jest praktyczni urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach obecnych na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w zasięgu ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego a wszelkich systemów ochrony przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w kontrakcie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak oraz elementy kontrolne, które rozwijają w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia wydobywające się w takich strefach powinny być stosowne certyfikaty, także jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt wykorzystywany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do szkoły drugiej wszystkie inne urządzenia. Istnieją wówczas w szczególności odpylające instalacje ATEX pracujące na model w sektorze drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca zarabiająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w pomieszczeniach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zamkniętymi w zasadzie, winien być zrobiony razem z uruchomionymi w niej informacjami, co w pracy jest zmierzać do zminimalizowania ryzyka wybuchu oraz podniesienia zakresu bezpieczeństwa gości a narzędzi (oraz środowiska) idących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.