Bezpieczenstwo a globalizacja

Określone warunki pracy stwarzają ryzyko wystąpienia wybuchu, co posiada bardzo bogate zagrożenie dla zdrowia i bycia ludzkiego. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia strasznego wypadku, Unia Europejska zdobyła w życie dyrektywy ochrony przeciwwybuchowej dnia 30 czerwca 2003 roku. W dalszej części zaprezentujemy atex case studies.

http://innowacyjnetechnologie.com.pl/grupa-wolff/biuro-projektowe/odpylanie/zgodnie-z-dyrektywa-atex/

Czym akurat jest atex? Pod tajemniczo brzmiącym pojęciem ATEX z języka francuskiego Atmosphere Ecplosible, pokrywają się dwie niezwykle drogie dyrektywy unijne, które mówią ochrony przeciwwybuchowej. Ważna z nich stanowi ostatnie dyrektywa 94/9/WE – ATEX 100a, która mówi wymogów włożenia do obrotu aparatury jaka będzie prowadziła, zabezpieczała i kończyła, jaka korzysta żyć zużyta do użytku na zewnątrz przestrzeni zagrożonej wybuchem oraz instytucji i systemów kontrole z daniem do używania w odległościach zagrożonych wybuchem.

Producent poprzez wydanie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że efekt ten wykonywa wszystkie wymagania oddających się do niego informacji, innymi słowy Nowego Rozwiązania. W projekcie określenia czy dany produkt spełnia oczekiwania dyrektyw Nowego Stanowiska i prawdopodobnie przeżyć na nim wydany znak CE robiona jest ocena zgodności. Dyrektywy Nowego Podejścia regulują zagrożenia jakie producent musi znaleźć i pozbyć się ich przed wprowadzeniem materiału na plac.

Druga dyrektywa 1999/92/WE – ATEX 137 jest z kolei niezwykle poważna z faktu widzenia pracowników zakładu, w którym mogą spotkać strefy zagrożone wybuchem. Jej podstawy działają zaufania oraz warty zdrowia wszystkich kobiet, które dają pracę oraz przesiadują w danych strefach.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia atex? Szkolenia ATEX są związane z pomocą przeciwwybuchową i dyrektywą ATEX. Stosowane są do wszystkich ludzi, którzy podejmują w powierzchniach zagrożonych wybuchem, włącznie z kadrą menadżerską, kadrą technologiczną oraz kobietami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i higienę rzeczy w całości. Przeprowadzenie ćwiczenia jest warunkiem niezbędnym do zastosowania, w centralnym zakresie, zaleceń norm PN-EN 60079-17 dotyczącej wymogów kompetencyjnych dla personelu w okolicach Ex. Należy wspomnieć, że szkolenie ATEX nie zastępuje szkolenia z pierwszej pomocy, jakie potrzebuje być przeprowadzone oddzielnie, warto wtedy wybrać usługi znanej firmy, która posiada kompleksowy pakiet szkoleń.